Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Grčka

Osnovni podaci

Službeni naziv Helenska Republika, Grčka (Ellīnikī́ Dīmokratía, Ellas)
Glavni grad Atena
Površina 131 940 km2
Broj stanovnika 10.7 milijuna
Službeni jezik grčki

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

177,3

176,5

180,2

184,7

187,4

BDP po stanovniku (u EUR)

16 400

16 400

16 800

17 200

..

Realni rast BDP-a (%)

-0,3

-0,2

1,4

2,4

1,9

Inflacija (%)

-1,1

0

1,1

0,7

0,5

Nezaposlenost (%)

24,9

23,6

22,3

21,1

19,3

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

1,3

3,1

4,0

4,3

..

Izvor: ELSTAT, Eurostat, UNCTAD, The World Bank, IMF

Struktura BDP-a u 2017.:  poljoprivreda 4%, industrija  16% i usluge  80%.

Najvažnije industrije: turizam, prerada hrane i duhana, tekstil, kemikalije, metalni proizvodi, rude, nafta.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                  U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

25,9

25,5

28,9

33,4

33,8

UVOZ

43,6

44,2

50,3

55,2

55,6

UKUPNO

69,5

69,7

79,2

88,6

89,4

RAZLIKA

-17,7

-18,7

-21,4

-21,8

21,8

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza: Italija 11,2%, Njemačka 7,7%, Cipar 6,4%, Turska 5,3%, Bugarska 5,2%, SAD 4,3%, Velika Britanija 4,2%, Libanon 4,1%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: hrana i piće, proizvedena roba, naftni derivati, kemikalije, tekstil. 

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 11,1%, Italija 8,8%, Kina 6,6%, Rusija 6,4%, Nizozemska 5,5%, Irak 5,4%, Francuska 4,4%, Južna Koreja 4,1%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi, oprema za transport, gorivo, kemikalije.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

                                                                                                                    

                                                                                                                                       U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I.-X.2020.

IZVOZ

52,8

63,4

57,9

116,5

55,5

UVOZ

97,5

86,2

133,1

133,8

139,7

UKUPNO

150,3

149,6

191,0

250,3

195,2

RAZLIKA

-44,7

-22,8

-75,2

-17,3

-84,2

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih

51.628.461

 

44,28

 

2.

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju

7.105.351

 

6,09

 

3.

6115

 

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i slično

5.828.708

 

5,00

 

4.

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana ili od nadomjestaka duhana

4.086.048

 

3,50

 

5.

3004

 

Lijekovi

 

3.263.333

 

2,80

 

Prikazan izvoz

71 911 901

61,7

Ukupan izvoz

116.591.954

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2309

Pripravci koje se rabi za hranidbu životinja

18.769.870

 

14,02

 

2.

8901

 

Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, teglenice i slična plovila

8.520.000

 

6,37

 

3.

6404

 

Obuća s vanjskim potplatima od gume, plastične mase, od kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od tekstilnog materijala

8.341.458

 

6,23

 

4.

6403

 

Obuća s vanjskim potplatom od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i s gornjim dijelom od kože

6.924.010

 

5,17

 

5.

7607

 

Folije od aluminija

 

4.659.729

 

3,48

 

Prikazan uvoz

47 215 067

35,2

Ukupan uvoz

133.842.734

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o suradnji na području turizma – (datum sklapanja: 23.11.1998.; objava u NN-MU br. 07/2000; datum stupanja na snagu: 16.6.2000.)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o zračnom prometu – (datum sklapanja: 27.2.2001.; objava u NN-MU br. 09/2001; datum stupanja na snagu: 3.3.2005.; objava u NN-MU br. 11/2005)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o pomorskom prijevozu – (datum sklapanja: 23.5.2001. ; objava u NN-MU br. 13/2001; datum stupanja na snagu: 12.3.2003.; objava u NN-MU br. 1/2004)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade HR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu(datum sklapanja: 18.10.1996.; objava u NN-MU:18/97.; stupanje na snagu: 18.12.1998.; objava stupanja na snagu: 01/1999.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade HR o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja -  (datum sklapanja: 18.10.1996.; objava u NN-MU:6/97.; stupanje na snagu: 21.10.1998.; objava stupanja na snagu: 13/98.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade Grčke Republike o gospodarskoj suradnji – (datum sklapanja: 13.09.1994.; objava u NN-MU: 11/98.; stupanje na snagu: 17.10.1998.; objava stupanja na snagu: 13/98.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/