Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Grčka

Osnovni podaci

Službeni naziv:                   Helenska Republika, Grčka

Glavni grad:                        Atena

Površina:                             131.940 km2

Broj stanovnika:                10,7 milijuna

Službeni jezik:                    grčki

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EU, EBRD, IBRD, IMF, OECD, WTO, FAO, BIS, EIB i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde USD)

192,9

200,1

212,2

205,3

189,4

BDP po stanovniku (u USD)

17 897

18 608

19 775

19 150

17 676

Realni rast BDP-a (%)

-0,5

1,3

1,6

1,9

-8,3

Inflacija (%)

-0,8

1,1

0,6

0,3

-1,3

Nezaposlenost (%)

23,5

21,5

19,3

17,3

16,9

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

2,7

3,4

4,0

5,0

..

Izvor: The World Bank

Struktura BDP-a u 2020.:  poljoprivreda 4,1%, industrija 13,9% i usluge 69,8%.

Najvažnije industrije: turizam, prerada hrane i duhana, tekstil, kemikalije, metalni proizvodi, rude, nafta.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                  U milijardama USD

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

49,3

55,9

66,5

66,7

57,9

UVOZ

25,7

29,7

35,8

33,8

32,5

UKUPNO

75,0

85,6

102,3

100,5

90,4

RAZLIKA

23,6

26,2

30,7

32,9

25,4

Izvor: IMF

Najznačajnije zemlje izvoza: Italija 11,2%, Njemačka 7,7%, Cipar 6,4%, Turska 5,3%, Bugarska 5,2%, SAD 4,3%, Velika Britanija 4,2%, Libanon 4,1%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: hrana i piće, proizvedena roba, naftni derivati, kemikalije, tekstil. 

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 11,1%, Italija 8,8%, Kina 6,6%, Rusija 6,4%, Nizozemska 5,5%, Irak 5,4%, Francuska 4,4%, Južna Koreja 4,1%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi, oprema za transport, gorivo, kemikalije.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

                                                                                                                    

                                                                                                                                       U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

52,8

63,4

57,9

116,5

72,9

UVOZ

97,5

86,2

133,1

133,8

234,4

UKUPNO

150,3

149,6

191,0

250,3

307,3

RAZLIKA

-44,7

-22,8

-75,2

-17,3

-161,5

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih

10.360.283

14,2

2.

1005

Kukuruz

4.554.492

6,3

3.

3102

 

Dušična gnojiva

 

4.110.311

5,6

4.

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju

3.073.459

4,2

5.

 

6115

 

Čarape

2.744.119

3,8

Prikazan izvoz

24.842.664

34,1

Ukupan izvoz

72.798.232

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih

80.202.389

34,3

2.

2309

Pripravci koje se rabi za hranidbu životinja

21.718.747

9,3

3.

7601

Aluminij u sirovim oblicima

11.407.313

4,9

4.

6404

 

Obuća s vanjskim potplatom od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i s gornjim dijelom od kože

7.991.126

3,4

5.

7607

 

Folije od aluminija

 

7.556.196

3,2

Prikazan uvoz

128.875.771

55,1

Ukupan uvoz

233.654.293

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o suradnji na području turizma – (datum sklapanja: 23.11.1998.; objava u NN-MU br. 07/2000; datum stupanja na snagu: 16.6.2000.)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o zračnom prometu – (datum sklapanja: 27.2.2001.; objava u NN-MU br. 09/2001; datum stupanja na snagu: 3.3.2005.; objava u NN-MU br. 11/2005)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike o pomorskom prijevozu – (datum sklapanja: 23.5.2001. ; objava u NN-MU br. 13/2001; datum stupanja na snagu: 12.3.2003.; objava u NN-MU br. 1/2004)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade HR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu(datum sklapanja: 18.10.1996.; objava u NN-MU:18/97.; stupanje na snagu: 18.12.1998.; objava stupanja na snagu: 01/1999.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade HR o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja -  (datum sklapanja: 18.10.1996.; objava u NN-MU:6/97.; stupanje na snagu: 21.10.1998.; objava stupanja na snagu: 13/98.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade Grčke Republike o gospodarskoj suradnji – (datum sklapanja: 13.09.1994.; objava u NN-MU: 11/98.; stupanje na snagu: 17.10.1998.; objava stupanja na snagu: 13/98.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/