Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Finska

Osnovni podaci

Službeni naziv:         Republika Finska

Glavni grad:              Helsinki

Površina:                    338 km²      

Broj stanovnika:       5,5 milijuna

Službeni jezik:           finski i švedski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

 WTO, IMF, OECD, EBRD,  IBRD

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji    

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

222,4

223,52

233,6

240,5

137,5

BDP po stanovniku (EUR)

39 300

40 600

42 300

37 230

36 100

Realni rast BDP-a (%)

2,1

2,6

1,8

1,0

-2,9

Inflacija (%)

0,4

0,8

1,2

1,1

0,4

Nezaposlenost (%)

8,8

8,6

8,2

7,4

6,7

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

4,5

10,9

-5,5

..

..

Izvor: Eurostat, OEC, The World Bank, IMF

Struktura BDP-a: usluge 70,2%, industrija 27,2%, poljoprivreda  2,6%.

Najvažnije industrije: metali i metalni proizvodi, elektrotehnika, strojevi i uređaji, brodogradnja, papir i celuloza, prehrambena i tekstilna industrija.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                     

                                                                                                  u milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

52,2

60,2

64,4

65,5

55,75

UVOZ

54,6

62,2

66,5

65,8

57,68

UKUPNO

106,8

122,4

130,9

131,3

113,43

RAZLIKA

-2,4

-2,0

-2,1

-0,3

-1,93

Izvor: EIU, Eurostat, Finnish Customs

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 13,1%, Švedska 10,6%, SAD 7,6%, Nizozemska 6,7%, Rusija 5,7%, Kina 5,2%, Velika Britanija 4,8%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: električna i optička oprema, strojevi, transportna oprema, papir i pulpa, kemikalije, osnovni metali, greda.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 16,9%, Švedska 16,1%, Rusija 11,1%, Nizozemska 8,6%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: prehrambeni proizvodi, nafta i naftni proizvodi, kemikalije, transportna oprema, željezo i čelik, strojevi, računala, proizvodi elektroničke industrije, tekstil, žitarice.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                         U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

    2020.

IZVOZ

21,3

33,2

55,8

24,3

26,70

UVOZ

34,2

33,1

30,0

44,8

36,60

UKUPNO

55,5

66,3

85,8

69,1

63,40

RAZLIKA

-12,9

0,1

25,8

-20,5

  -9,9

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8504

Električni transformatori, statički pretvarači

7.319.475

 

   27,36

2.

8544

Izolirana žica

2.481.620

 

 9,28

 

3.

3004

Lijekovi

1.657.354

 

  6,19

 

4.

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom

1.056.690

  3,95

5.

6806

Vuna od troske, vuna od kamena i sl.

980.217

  3,66

Prikazan izvoz

13.495.356

   50,44

Ukupan izvoz

26.754.476

   100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8474

Strojevi za sortiranje, prosijavanje

 

2.603.309

 

7,10

 

2.

8504

Električni transformatori, statički pretvarači

2.282.779

 

6,23

 

3.

4810

 

Papir i karton, premazani

 

2.190.398

 

5,98

 

4.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju

 

2.178.621

 

5,94

 

5.

3004

Lijekovi

 

1.814.788

 

4,95

 

Prikazan uvoz

11.069.895

30,2

Ukupan uvoz

36.657.280

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja  (potpisan 01.06.1999.; stupio na snagu 01.11.2002.)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o međunarodnom cestovnom prometu  (potpisan 20.2.2002.; objavljen u NN 1/2005.; stupio na snagu 20.02.2005.; objava o stupanju na snagu 2/2005)
  • Ugovor između SFRJ i Republike Finske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu preuzet sukcesijom (NN – MU 4/96)  (stupio na snagu 08.05.1986.; objava u službenom listu države prednice 8/1987)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Odbor gospodarske asocijacije Finske i država Centralne i Istočne Europe sa sjedištem u Helsinkiju

 

 

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/