Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Finska

Osnovni podaci

Službeni naziv Republika Finska
Glavni grad Helsinki
Površina 338 km2
Broj stanovnika 5,5 milijuna
Službeni jezik finski i švedski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

207,2

222,4

223,52

233,6

..

BDP po stanovniku (EUR)

38 300

39 300

40 600

42 300

..

Realni rast BDP-a (%)

0,1

2,1

2,6

1,8

1,0

Inflacija (%)

-0,2

0,4

0,8

1,2

1,1

Nezaposlenost (%)

9,4

8,8

8,6

8,2

7,4

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

16,8

4,5

10,9

-5,5

..

Izvor: Eurostat, OEC, The World Bank, IMF

Struktura BDP-a: usluge 70,2%, industrija 27,2%, poljoprivreda  2,6%.

Najvažnije industrije: metali i metalni proizvodi, elektrotehnika, strojevi i uređaji, brodogradnja, papir i celuloza, prehrambena i tekstilna industrija.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                              u milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

53,9

52,2

60,2

64,4

65,5

UVOZ

54,3

54,6

62,2

66,5

65,8

UKUPNO

108,2

106,8

122,4

130,9

131,3

RAZLIKA

-0,4

-2,4

-2,0

-2,1

-0,3

Izvor: EIU, Eurostat, Finnish Customs

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 13,1%, Švedska 10,6%, SAD 7,6%, Nizozemska 6,7%, Rusija 5,7%, Kina 5,2%, Velika Britanija 4,8%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: električna i optička oprema, strojevi, transportna oprema, papir i pulpa, kemikalije, osnovni metali, greda.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 16,9%, Švedska 16,1%, Rusija 11,1%, Nizozemska 8,6%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: prehrambeni proizvodi, nafta i naftni proizvodi, kemikalije, transportna oprema, željezo i čelik, strojevi, računala, proizvodi elektroničke industrije, tekstil, žitarice.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                         U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

1.-10.

2020.

IZVOZ

21,3

33,2

55,8

24,3

22,48

UVOZ

34,2

33,1

30,0

44,8

29,44

UKUPNO

55,5

66,3

85,8

69,1

51,92

RAZLIKA

-12,9

0,1

25,8

-20,5

-6,96

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8504

Električni transformatori

4.867.937

 

20,00

2.

3004

Lijekovi

4.087.279

 

16,79

 

3.

8544

Izolirana žica

2.468.295

 

10,14

 

Prikazan izvoz

11.423.511

46,9

Ukupan izvoz

24.338.664

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8431

Dijelovi namijenjeni za uporabu sa strojevima iz tarifnih brojeva 8425 i 8430

 

5.883.998

 

13,12

 

2.

3901

Polimeri etilena u primarnim oblicima

2.297.266

 

5,12

 

3.

8903

Jahte i druga plovila za sport ili razbibrigu

 

2.273.711

 

5,07

 

4.

4810

Papir i karton, premazani

 

2.070.293

 

4,62

 

5.

8504

Električni transformatori

 

1.916.127

 

4,27

 

6.

3004

Lijekovi

1.904.873

 

4,25

 

Prikazan uvoz

16.346.268

36,4

Ukupan uvoz

44.858.056

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja  (potpisan 01.06.1999.; stupio na snagu 01.11.2002.)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Finske o međunarodnom cestovnom prometu  (potpisan 20.2.2002.; objavljen u NN 1/2005.; stupio na snagu 20.02.2005.; objava o stupanju na snagu 2/2005)
  • Ugovor između SFRJ i Republike Finske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu preuzet sukcesijom (NN – MU 4/96)  (stupio na snagu 08.05.1986.; objava u službenom listu države prednice 8/1987)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Odbor gospodarske asocijacije Finske i država Centralne i Istočne Europe sa sjedištem u Helsinkiju

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/