Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Egipat

Osnovni podaci

Službeni naziv Arapska Republika Egipat
Glavni grad Kairo
Površina 1.001,450 km2
Broj stanovnika 94 798 827
Službeni jezik arapski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde USD)

332,1

332,5

253,4

249,5

302,3

BDP po stanovniku (USD)

3 547

3 479

2 412

2 572

3047

Realni rast BDP-a (%)

4,3

4,3

4,1

5,5

5,5

Inflacija (%)

11,0

10,2

23,5

20,9

13,9

Nezaposlenost (%)

12,8

12,7

12,2

10,9

8,6

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

6,9

8,1

7,4

6,9

7,0

Izvor: The World Bank, IMF

Struktura BDP-a : usluge 55,7%, industrija 33,1%, poljoprivreda 11,9%.

Najvažnije industrije: odjeća, proizvodnja hrane, turizam, kemikalije, farmaceutski proizvodi, ugljikovodik, građevinarstvo, cement, metali, laka proizvodnja.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                      U milijardama USD

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

37,6

33,6

42,8

84,0

60,9

UVOZ

68,0

67,8

70,1

31,4

26,9

UKUPNO

105,6

101,4

112,9

115,4

115,6

RAZLIKA

-30,4

-34,2

-27,3

52,6

46,2

 

Izvor: The World Bank, IMF

 

Najznačajnije zemlje izvoza: UAE 12,5%,  Saudijska  Arabija 7,7%, Italija 6,5%, Turska 6,3%, Velika Britanija 4,6% i SAD 4,5%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: sirova nafta i petrolejski proizvodi, voće i povrće pamuk, tekstili, metalni proizvodi, kemikalije, prerađena hrana.

Najznačajnije zemlje uvoza: Kina 12,9%, Njemačka 8,7%, SAD 5,3%, Italija 4,5%,  Turska 4,3%, Saudijska Arabija 4,1%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i oprema, hrana, kemikalije, proizvodi od drva, gorivo.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                           U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I - X 2020.

IZVOZ

109,9

153,5

75,3

97,9

71,4

UVOZ

49,2

12,1

15,4

22,8

16,8

UKUPNO

159,1

165,6

90,7

120,7

88,2

RAZLIKA

60,7

141,4

59,9

75,1

54,6

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA  2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

4407

Drvo obrađeno po dužini

83.668.010

85,4

2.

2710

Naftna ulja

5.410.748

 

5,5

3.

2713

Naftni koks

3.608.665

3,7

Prikazan izvoz

92.687.423

 

94,6

Ukupan izvoz

97.949.082

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA  2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

6204

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine i slični proizvodi

5.565.102

 

24,6

2.

2501

Sol

3.007.277

 

13,3

3.

0701

Krumpir

2.741.039

 

12,1

4.

3920

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa

2.384.133

 

10,5

5.

0805

Agrumi

2.140.783

 

9,5

Prikazan uvoz

15.838.331

70,0

Ukupan uvoz

22.621.043

 

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade RH i Vlade Arapske Republike Egipat o pomorskom prijevozu (datum potpisivanja: 15.12.2002.; objava u NN-MU: 17/2003; stupanje na snagu: 5.1.2004.; objava stupanja na snagu: 10/2005).
  • Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade RH i Vlade ARE (datum potpisivanja: 28.10.1997.; objava u NN-MU: 04/99; stupanje na snagu: 15.4.1999.).
  • Ugovor između RH i ARE o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 27.10.1997.; objava u NN-MU: 08/98; stupanje na snagu: 2.5.1999.; objava stupanja na snagu: 13/99).
  • Ugovor o gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Arapske Republike Egipat (datum potpisivanja: 14.12.1994.; objava u NN-MU: 05/95; stupanje na snagu: 15.5.1995.; objava stupanja na snagu: 01/97).
  • Ugovor o trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat (datum potpisivanja: 13.12.1994.; objava u NN-MU: 13/95; stupanje na snagu: 21.1.1996.; objava stupanja na snagu: 01/97,  prestao važiti 21. siječnja 2014).
  • Članstvom u Europskoj uniji od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska postala je stranka svih preferencijalnih trgovinskih sporazuma koje je Europska unija sklopila s trećim zemljama.
  • Sporazum o pridruživanju (stupio na snagu 1. lipnja 2004.) Sporazum se primjenjuje na RH temeljem čl. 90./Pregovori oko Dodatnog protokola nisu završeni.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/