Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Danska

Osnovni podaci

Službeni naziv Kraljevina Danska
Glavni grad Kopenhagen
Površina 43.094 km2
Broj stanovnika 5,6 milijuna
Službeni jezik danski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP (milijarde EUR)

273,0

283,1

292,4

301,3

310,9

BDP po stanovniku (tekuće cijene EUR)

48 050

49 420

50 700

52 010

53 430

Realni rast BDP-a (%)

1,6

3,2

2,0

2,4

2,4

Inflacija (%)

0,2

0,0

1,1

0,7

0,7

Nezaposlenost (%)

6,2

6,0

5,8

5,1

5,0

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

1,9

8,5

3,4

1,2

8,3

 

Izvor: Eurostat, Danska nacionalna banka

 

Struktura BDP-a: poljoprivreda 1%, industrija 22,1%, usluge 65,9%.

 

Najvažnije industrije: vjetroelektrane, lijekovi, medicinska oprema, brodogradnja, željezo, čelik, nehrđajući metali, kemikalije, prerada hrane, strojevi, transportna oprema, tekstil, elektrotehnika, građevinarstvo, namještaj i ostali drveni proizvodi.

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

86,1

86,1

90,8

92,3

98,9

UVOZ

77,1

77,3

82,6

86,5

87,3

UKUPNO

163,2

163,4

173,4

178,8

186,2

RAZLIKA

9,0

8,8

8,2

5,8

11,6

Izvor: Eurostat

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 14%, Švedska 10%, Velika Britanija 6%,  Norveška 5%, SAD 4%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: lijekovi, nafta i ulja, mesni proizvodi, električni generatori, mliječni proizvodi.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 22%, Švedska 11%, Nizozemska 7%, Kina 7%, Norveška 5%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: motorna vozila, brodovi, lijekovi, nafta i ulja, strojevi za automatsku obradu podataka.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

   1-10.

   2020

IZVOZ

37,0

46,7

52,5

55,8

50,74

UVOZ

132,6

198,7

129,4

143,95

117,01

UKUPNO

169,6

245,4

181,9

199,77

167,76

RAZLIKA

-95,6

-152,0

-76,9

-88,13

-66,27

 

         Izvor: DZS

 

 

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

6.019.401

10,78

2.

7308

Željezne i čelične konstrukcije

4.206.305

7,54

3.

4407

Drvo obrađeno po dužini

3.910.722

7,01

4.

8504

Električni transformatori

3.686.321

6,60

5.

7217

Žica

3.418.417

6,12

6.

3923

Proizvodi za prijevoz i pakiranje robe

2.167.254

3,88

Prikazan izvoz

23.408.420

41,93

Ukupan izvoz

55.819.895

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

24.747.513

17,19

2.

0103

Žive svinje

10.393.189

7,22

3.

0203

Svinjsko meso

8.534.428

5,93

4.

3002

Ljudska krv, životinjska krv

6.343.861

4,41

5.

3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina

6.122.179

4,25

6.

3502

Albumini

3.809.844

2,65

Prikazan uvoz

  59.951.014

 

41,64

Ukupan uvoz

143.950.107

100,0

 

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o zračnom prometu (datum potpisivanja: 06.03.1996.; objava u NN-MU: 07/96; stupanje na snagu: 06.11.1996.; objava stupanja na snagu: 01/1997.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari (datum potpisivanja: 19.03.1997.; objava u NN-MU: 05/1998.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak (datum potpisivanja: 14.09.2007.; objava u NN-MU:12/2008.; stupanje na snagu: 22.02.2008.; objava stupanja na snagu: 01/2008.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 05.07.2000.; objava u NN-MU: 14/2000.; stupanje na snagu: 12.01.2002.; objava stupanja na snagu: 01/2002.)
  • Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske  (datum potpisivanja: 21.04.2005.; objava u NN-MU: 3/2006.; stupanje na snagu: 01.11.2006.; objava stupanja na snagu: 2/2007.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/