Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Češka Republika

Osnovni podaci

Službeni naziv Češka Republika
Glavni grad Prag
Površina 78.866 km²
Broj stanovnika 10 249 216
Službeni jezik češki

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

 2019.

BDP (milijarde EUR)

168,5

176,4

191,7

206,8

220,2

BDP po stanovniku (EUR)

16 000

16 700

18 100

19 400

20 801

Realni rast BDP-a (%)

5,3

2,6

4,4

3

2,4

Inflacija (%)

0,3

0,6

2,4

2,3

2,8

Nezaposlenost (%)

5,1

4,0

2,9

2,1

1,8

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

1,7

10,9

9,2

8,5

    8,4

Izvor: Češki zavod za statistiku (ČSÚ), UNCTAD, Eurostat, The World Bank, IMF

 

Struktura BDP-a: poljoprivreda 2,5%, industrija 37,8%, usluge 59,7%.

Najvažnije industrije: proizvodnja motornih vozila i  auto-dijelova, strojeva i opreme za prijevoz, metalna industrija, strojevi i oprema, staklo.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

142,3

147,0

159,4

171,2

178

UVOZ

127,4

129,2

143,3

155,7

160

UKUPNO

269,8

276,2

302,8

326,9

338

RAZLIKA

14,9

17,8

16,1

15,5

18

Izvor: ČZSO, UNCTAD, Eurostat

 

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 32,4%, Slovačka 8,4%, Poljska 5,8%, Francuska  5,2%, Velika Britanija 5,2%, Italija 4,3 Austrija 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i prijevozna oprema, sirovine, goriva,  kemikalije.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 30,6%, Poljska 9,6%, Kina 7,5%, Slovačka 6,3%, Nizozemska 5,3%, Italija 4,1%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i prijevozna oprema, sirovine, goriva,  kemikalije.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020. I.-X.

IZVOZ

176,9

247,3

245,3

235,2

210,2

UVOZ

413,4

468,4

649,4

632,0

493,1

UKUPNO

590,8

715,7

894,7

867,2

703,3

RAZLIKA

-236,5

-221,1

-404,1

-396,8

-282,9

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

27.578.799

19,1

2.

9401

Sjedala, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

24.428.646

16,9

3.

7606

Ploče, limovi i vrpce od aluminija

10.802.028

7,4

4.

8544

Izolirana žica, kabeli i drugi izolirani električni vodiči s priključcima ili ne

10.327.564

7,1

5.

3920

Ploče, kistovi, filmovi, folije i vrpce

8.944.199

6,2

Prikazan izvoz

82.081.236

56,7

Ukupan izvoz

235.258.386

100,00

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

123.008.943

19,4

2.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju

63.932.093

10,1

3.

3402

Organska površinsko aktivna sredstva (osim sapuna)

18.901.435

2,9

4.

3004

Lijekovi

17.883.157

2,8

5.

8702

Motorna vozila za prijevoz

10.898.216

1,7

Prikazan uvoz

234.623.844

36,9

Ukupan uvoz

632.033.733

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Memorandum o suradnji između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva RH i Ministarstva industrije i trgovine ČR – (datum potpisivanja: 06.09.2005.; stupanje na snagu: 06.09.2005.)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade ČR o suradnji na području turizma - (datum potpisivanja: 06.09.2005.; objava u NN-MU: 4/2007.; stupanje na snagu: 27.08.2007.; objava stupanja na snagu 7/2007.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade ČR o međunarodnom cestovnom prometu - (datum potpisivanja: 06.03.2001.; objava u NN 2/2005.; stupanje na snagu: 07.04.2005.)
  • Sporazum o zračnom prometu između Vlade RH i Vlade ČR - (datum potpisivanja: 22.01.1999.; privremena primjena 22.01.1999.; objava u NN–MU:2/2000.; stupanje na snagu: 01.03.2000.; objava stupanja na snagu 04/00.)
  • Ugovor između RH i ČR o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu - (datum potpisivanja: 22.01.1999.; objava u NN-MU: 08/99.; stupanje na snagu: 28.12.1999.; objava stupanja na snagu 06/01.)
  • Sporazum Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH i Ministarstva poljoprivrede ČR o suradnji u području poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva – (datum potpisivanja: 03.12.1998.; stupanje na snagu: 03.12.1988.)
  • Ugovor između RH i ČR o sukcesiji dvostranih ugovora - (datum potpisivanja: 04.04.1997.; stupanje na snagu: 04.04.1997.)
  • Ugovor između RH i ČR o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja – (datum potpisivanja: 05.03.1996.; objava u NN-MU: 06/97.; stupanje na snagu: 15.05.1997.; objava stupanja na snagu 7/2004.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/