Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Bugarska

Osnovni podaci

Službeni naziv: Republika Bugarska
Glavni grad: Sofija
Površina: 110,993 km2
Broj stanovnika: 7,36 milijuna
Službeni jezik: bugarski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP (milijarde EUR)

45,36

48,6

52,3

56,0

60,6

BDP po stanovniku (EUR)

6 360

6 820

7 390

7 980

8 680

Realni rast BDP-a (%)

3,6

3,8

3,5

3,1

3,4

Inflacija (%)

-0,4

-1,3

1,2

2,6

2,5

Nezaposlenost (%)

9,1

7,6

6,2

5,2

4,2

Izravna strana ulaganja (milijuni eura)

-523,7

-419,4

764,5

-576,4

639,4

Izvor: Narodna banka Bugarske, Eurostat

 

Struktura BDP-a: usluge 59%, industrija 24%, poljoprivreda 5%.

 

Najvažnije industrije: električna energija, plin, vodoopskrba, hrana, piće, duhan, strojevi i oprema, bazni metali, kemijski proizvodi, koks, naftni derivati, nuklearno gorivo.

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama  EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

24,0

27,8

28,1

29,7

UVOZ

26,2

30,2

32,1

33,2

UKUPNO

50,2

58,0

60,2

62,9

RAZLIKA

-2,2

-2,4

-4,0

-3,5

Izvor: Eurostat

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka, Rumunjska, Italija, Turska, Grčka.

 

Najznačajniji izvozni proizvodi: bakar, pšenica, plinska ulja, benzin za motore, lijekovi, rude, električna energija.

 

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka, Rusija, Italija, Rumunjska, Turska.

 

Najznačajniji uvozni proizvodi: sirova nafta, rude, lijekovi, prirodni plin, IT i oprema za telefone, plinska ulja, osobni automobili.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

 2019.

2020. I.-X.

IZVOZ

69,5

75,3

103,6

90,9

79,6

UVOZ

168,2

135,4

187,6

156,5

137,4

UKUPNO

237,7

210,7

291,2

247,6

217,0

RAZLIKA

-97,7

-60,1

-84,0

-65,62

-57,8

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

10.132.389

11,4

2.

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

4.352.076

4,79

3.

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

4.227.595

4,65

4.

7404

Otpaci i lomljevina, od bakra

3.362.644

3,7

5.

8701

Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709)

2.561.009

2,82

Prikazan izvoz

24.636.713

27,09

Ukupan izvoz

90.937.422

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3826

Biodizel i njegove mješavine

27.560.678

17,6

2.

3004

Lijekovi

10.947.284

6,99

3.

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijemnika; televizijski prijamnici

7.787.531

4,97

4.

9504

Video igraće konzole i uređaji, proizvodi za sajamske, stolne i društvene igre

6.643.458

4,24

5.

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

6.417.074

4,10

Prikazan uvoz

59.356.025

37,9

Ukupan uvoz

156.559.042

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Bugarske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu datum potpisivanja 15.07.1997.; objava u NN-MU 03/98.; stupanje na snagu 30.07.1998.; objava stupanja na snagu 10/98

 

  • Ugovor o turističkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske datum potpisivanja 25.06.1996.; objava u NN-MU 05/98; stupanje na snagu 25.01.1999. objava stupanja na snagu 10/01
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja datum potpisivanja 25.06.1996.; objava u NN-MU 14/96; stupanje na snagu 20.02.1998.; objava stupanja na snagu 04/98

 

Bilateralna gospodarska udruženja

Mješoviti hrvatsko-bugarski gospodarski odbor - razmatra najvažnija pitanja bilateralne gospodarske suradnje između dviju zemalja.

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/