Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Bosna i Hercegovina

Osnovni podaci

Službeni naziv Bosna i Hercegovina
Glavni grad Sarajevo
Površina 51 209 km2
Broj stanovnika 3,52 milijuna
Službeni jezik hrvatski, srpski i bosanski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP (milijarde EUR)

14,6

15

16,1

16,5

17,7

BDP po stanovniku (EUR)

4 155

4 354

4 572

4 886

5 043

Realni rast BDP-a (%)

3,0

2,8

3,0

3,6

2,8

Inflacija (%)

-1,0

-1,1

1,2

1,4

0,6

Nezaposlenost (%)

27,7

25,4

20,5

18,4

15,7

Izravna strana ulaganja (milijuni EUR)

244

275

397

409

459

 

Izvor: Agencija za statistiku BiH, Centralna banka BiH, IMF

Struktura BDP-a: usluge 64%, industrija 29%, poljoprivreda 7%.

Najvažnije industrije: metalurška industrija, proizvodnja dijelova za automobile, duhanski proizvodi, drveni namještaj, tekstilna industrija, proizvodnja kućanskih aparata, streljiva, rafiniranje nafte.

Vanjskotrgovinska razmjena

U  milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

4,6

5,0

5,7

6,1

5,9

UVOZ

8,1

8,3

9,3

      9,8

     10,0

UKUPNO

12,7

13,3

     15,0

     15,9

     15,9

RAZLIKA

-3,5

-3,3

-3,6

      -3,7

     -4,1

Izvor: Agencija za statistiku BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 14,3%, Hrvatska 12,2%, Srbija 11,7%, Italija 11,1%, Austrija 9,3%, Slovenija 8,7% 

Najznačajniji izvozni proizvodi: metali i njihovi proizvodi, tekstilna vlakna, odjeća, obuća i tepisi, tkanine, el. energija, mineralna goriva, namještaj, posteljina i madraci, strojevi, aparati, mehanički uređaji i kotlovi

Najznačajnije zemlje uvoza: Hrvatska 17,2%, Srbija 14,1%, Slovenija 9,0%, Njemačka 9,0%, Italija 8,5%, Austrija 5,3%

Najznačajniji uvozni proizvodi: el. energija, mineralna goriva, metali i njihovi proizvodi, strojevi, aparati, mehanički uređaji i kotlovi, tkanine, tekstilna vlakna, odjeća, obuća i tepisi, vozila i njihovi dijelovi

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 U milijunima EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

1.-10. 2020.

IZVOZ

1 125

1 120

1 368

1 362

1 521

1 060

UVOZ

495,0

573,0

685,0

  733,0

   698

   549

UKUPNO

1 620

1 693

2 053

2 095

2 219

1 610

RAZLIKA

630,0

547,0

683,0

  629,0

   823

   511

 

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

440.103.915

28,9

2.

2716

Električna energija

113.379.554

7,6

3.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

31.758.259

2,1

4.

2523

Cement

29.788.274

2,0

5.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

29.340.856

1,9

Prikazan izvoz

644.370.858

42,5

Ukupan izvoz

1.521.499.147

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2716

Električna energija

126.907.026

18,2

2.

     7314

Tkanine, rešetke, mreže i ograde od željezne i čelične žice

29.069.717

4,2

3.

9401

Sjedala, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

27.133.647

3,9

4.

6406

Dijelovi obuće, izmjenljivi ulošci za obuću, umeci za petu i slično

25.573.963

3,7

5.

7601

Aluminij u sirovim oblicima

22.906.540

3,3

Prikazan uvoz

231.590.893

33,3

Ukupan uvoz

697.775.407

100,00

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine o gospodarskoj suradnji  - (datum potpisivanja: 24. 3. 1995.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zašiti ulaganja (područje primjene  Federacija BiH) – (datum potpisivanja: 26. 2. 1996.; objava u NN-MU: 8/97; stupanje na snagu: 4. 8. 1997.)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (područje primjene cijeli teritorij BiH) – (datum potpisivanja: 23. 7. 2002.; objava u NN-MU: 13/2002; stupanje na snagu: 3.1.2005.)
 • Dodatni protokol između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja – (datum potpisivanja: 12. 3. 2013.; stupanje na snagu 9.11.2013)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu – (datum potpisivanja:  7. 6. 2004.; objava u NN-MU: 2/2005; stupanje na snagu: 22. 6.2005.)
 • Sporazum o zračnom prometu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (datum potpisivanja: 26. 2. 1996.; objava u NN-MU: 5/96; stupanje na snagu: 1. 6. 1996.)
 • Ugovor o željezničkom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine -  (datum potpisivanja: 14. 3. 1996.; objava u  NN-MU:  4/96; stupanje na snagu: 13. 9. 1996.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o međunarodnom cestovnom prijevozu – (datum potpisivanja:14. 3. 1996; objava u NN-MU: 4/96; stupanje na snagu: 9. 10. 1996.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putovima unutarnjih voda i njihovom obilježavanju i održavanju – (datum potpisivanja:  20.2.2004; objava u NN-MU:  9/2009; stupanje na snagu:  6. 11. 2011.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodno-gospodarskih odnosa – (datum potpisivanja: 11. 7. 1996.; objava  u NN-MU: 12/96; stupanje  na snagu: 31.1.1997.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji – (datum potpisivanja: 18. 12. 2002.; objava u  NN-MU: 10/2003; stupanje na snagu: 7. 1. 2011.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji na području informacijskog društva i elektroničkih komunikacija (telekomunikacija) – (datum potpisivanja: 21. 6. 2010.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u području turizma – (datum potpisivanja 7. 7. 2017.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/