Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Belgija

Osnovni podaci

Službeni naziv Kraljevina Belgija
Glavni grad Bruxelles
Površina 30 528 m2
Broj stanovnika 11,492,641
Službeni jezik nizozemski, francuski, njemački

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

 2019.

BDP (milijarde EUR)

411,0

424,7

439,1

450,6

473,0

BDP po stanovniku (EUR)

36 600

37 600

38 700

39 500

35 900

Realni rast BDP-a (%)

1,4

1,2

1,7

1,5

  1,4

Inflacija (%)

0,6

1,7

2,2

2,2

  1,2

Nezaposlenost (%)

8,5

7,9

7,1

6,5

   5,4

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

-19,51

57,53

-36,14

-54,78

-28,52

 

Izvor: Eurostat, The World Bank (fdi), IMF

 

Struktura BDP-a u 2017.: usluge 77,5%, industrija 21,8%, poljoprivreda 0,7%.

Najvažnije industrije: strojogradnja i metalni proizvodi, sklapanje motornih vozila, oprema za prijevoz, prehrambena industrija, kemikalije, tekstilna industrija, staklo.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

357,8

359,8

381,4

395,0

398,0

UVOZ

338,6

342,8

362,3

381,1

381,5

UKUPNO

696,4

702,6

743,7

776,1

779,5

RAZLIKA

19,2

17,0

19,1

13,9

16,5

Izvor: Eurostat, Country Economy, IMF

 

Najznačajnije zemlje izvoza u 2019.: Njemačka 18%, Francuska 14%, Nizozemska 12%, Velika Britanija 7,7%, SAD 6,3%, Italija 5%.

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2019.: vozila osim željeznica, željeznice, farmaceutski proizvodi, mineralna goriva, nafta, destilacijski proizvodi, strojevi, nuklearni reaktori, bojleri, organske kemikalije

 

Najznačajnije zemlje uvoza u 2019.: Njemačka 18%, Nizozemska 16,4%, Francuska 13,7%, Ujedinjena Kraljevina 8,4%, SAD 8%.

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2019.: vozila osim željeznica, željeznice, mineralna goriva, nafta, proizvodi za destilaciju, farmaceutski proizvodi, strojevi, nuklearni reaktori, bojleri, organske kemikalije, električna i elektronična oprema.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I-X 2020.

IZVOZ

131,2

240,6

260,3

407,5

206,0

UVOZ

371,1

469,3

386,4

452,8

609,2

UKUPNO

502,3

709,9

646,7

860,4

815,3

RAZLIKA

-239,9

-228,7

-126,1

-45,3

-403,2

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3002

Ljudska i životinjska krv pripremljena za uporabu

209.961.892

51,5

2.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

40.783.914

10,0

3.

3916

Monofilamenti s bilo kojom dimenzijom poprečnog presjeka većom od 1 mm

14.610.698

3,6

4.

3004

Lijekovi

13.158.439

3,2

5.

4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem)

9.775.455

2,4

Prikazan izvoz

288.290.398

70,7

Ukupan izvoz

407.596.520

100,00

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

47.691.744

10,5

2.

3002

Ljudska krv; životinjska krv

42.907.822

9,5

3.

3901

Polimeri etilena u primarnim oblicima

15.771.295

3,9

4.

9018

Instrumenti i aparati namijenjeni uporabi u medicini, zubarstvu ili veterini

11.194.936

2,5

5.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

11.022.442

2,4

Prikazan uvoz

128.588.239

28,8

Ukupan uvoz

452.872.643

100,00

 

Izvor: DZS

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu (sklopljen 31.10.2001.; objava u NN-MU: 06/03; stupanje na snagu: 1.4.2004.; objava stupanja na snagu: 03/04)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o zračnom prometu (datum potpisivanja: 12.03.1996.; objava u NN-MU: 07/96; stupanje na snagu: 24.03.2003.; objava stupanja na snagu: 10/03)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Belgijsko-luksemburške ekonomske unije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 31.10.2001.; objava u NN-MU: 5/2002; stupanje na snagu: 28.12.2003.; objava stupanja na snagu: 18/2003)
  • Memorandum o suglasnosti između Ureda za sprječavanje pranja novca Republike Hrvatske i Jedinice za obradu financijsko obavještajnih podataka Belgije CTIF/CFI o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene informacija povezanih s pranjem novca (datum potpisivanja: 25.01.1995.; stupanje na snagu: 25.01.1995.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o međunarodnom cestovnom prijevozu (datum potpisivanja: 02.07.2002.; objava u NN-MU: 6/2005)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

..

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

 

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/