Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Austrija

Osnovni podaci

Službeni naziv:                   Republika Austrija

Glavni grad:                        Beč

Površina:                             83.879 km2  

Broj stanovnika:                8,4 milijuna

Službeni jezik:                    njemački

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EU, EMU, EBRD, IMF, OECD, WTO, FAO i dr.

Gospodarski profil

 

Makroekonomski pokazatelji

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP (milijarde EUR)

356,2

368,9

386,1

398,5

377,3

BDP po stanovniku (EUR)

40 800

42 100

43 700

..

42 300

Realni rast BDP-a (%)

1,4

3,0

2,2

..

- 6,59

Inflacija (%)

0,9

2,1

2

1,5

1,39

Nezaposlenost (%)

6,0

5,5

5,4

4,6

5,77

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

-29,9

13,8

11,2

..

 

 

Izvor: Eurostat, The World Bank IMF

 

Struktura BDP-a: usluge 63%, industrija 25%, poljoprivreda 1%.

Najvažnije industrije: građevinska, strojarstvo, vozila i dijelovi, hrana, metali, kemikalije, drvo, papir, komunikacijska oprema, turizam.


 

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

                                                                                              u milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

137,4

148,8

156,4

153.7

142.5

UVOZ

142,5

155,6

163,7

157.9

144.4

UKUPNO

279,9

304,4

320,1

311,6

286,9

RAZLIKA

-5,1

-6,8

-7,3

-4,2

-1,9

Izvor: Eurostat

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 29,7%, SAD 6,6%, Italija 6,3%, Švicarska 5,2%, Slovačka 4,4%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i oprema, motorna vozila i dijelovi, papir, metalna dobra, kemikalije, željezo i čelik, tekstil, prehrambene namirnice.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 42,5%, Italija 6%, Švicarska 5,6%, Češka 4,4%, Nizozemska 4%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i oprema, motorna vozila, kemikalije, metalna dobra, ulje i uljni proizvodi, prirodni plin, prehrambene namirnice.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                             U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

789,2

878,0

935,5

899,5

855,7

UVOZ

1 571,2

1 656,3

1 625

1.605,9

1.513,2

UKUPNO

2 360,4

2 534,3

2 560,5

2.505,4

2.368,9

RAZLIKA

-782,0

-778,3

-689,5

-706,4

-657,5

 

        Izvor: DZS

 

 

 

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8533

Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre), osim grijaćih otpornika

26.089.096

5,8

2.

1105

Kukuruz

33.071.832

3,7

3.

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči

31.851.240

3,5

4.

7305

Željezne ili čelične konstrukcije

28.692.132

3,2

5.

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

26.014.330

2,8

Prikazan izvoz

140.718.630

19

Ukupan izvoz

899.561.276

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

4107

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili crust-obrade

139.231.024

8,6

2.

3004

Lijekovi

48.144.805

3,0

3.

4407

Drvo obrađeno po dužini

47.648.421

2,9

4.

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka

47.185.456

2,9

5.

5833

Električni otpornici

38.833.164

2,4

Prikazan uvoz

321.042.870

19,8

Ukupan uvoz

1.605.938.242

100,00

Izvor: DZS

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja(datum potpisivanja: 19.2.1997.; objava u NN-MU:19/97; stupanje na snagu: 1.11.1999.; objava stupanja na snagu:11/99)

 

  • Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu (datum potpisivanja: 23.6.1994.; objava u NN-MU:01/95; stupanje na snagu: 3.11.1998.; objava stupanja na snagu:05/02)

 

  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezima na dohodak i na imovinu. U lipnju/2010. austrijska strana zatražila je sklapanje Protokola vezano uz primjene standarda OECD o transparentnosti i razmjeni obavijesti. S austrijskom stranom usuglašen je tekst Protokola. U veljači/2012. donesena odluka o postupku pokretanja sklapanja  Protokola ugovoru između RH i RA. (datum potpisivanja: 21.9.2000.; objava u NN-MU:03/01; stupanje na snagu: 28.6.2001.; objava stupanja na snagu: 10/01.)

 

  • Ugovor o turističkoj suradnji (datum potpisivanja: 22.1.1998.; objava u NN-MU:09/98.; stupanje na snagu: 1.8.1998..; objava stupanja na snagu:05/02.)

 

  • Ugovor o zračnom prometu (datum potpisivanja: 23.6.1994.; objava u NN-MU:09/95.; stupanje na snagu: 1.10.1995.; objava stupanja na snagu: 01/97.)

 

  • Ugovor o socijalnom osiguranju (datum potpisivanja: 16.1.1997.; objava u NN-MU:15/97.; stupanje na snagu: 1.10.1998.; objava stupanja na snagu:13/98.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/