Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  4. srpnja 2013. godine uspostavila Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva.

Glavne zadaće Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva su:

• temeljem uske međuresorne suradnje i konzultacija s poslovnom zajednicom identificira ključne odrednice politike jačanja hrvatskog izvoza i nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu, predlaže odgovarajuće provedbene mjere te prati njihovu provedbu;

• koordinira planove i aktivnosti svih tijela državne uprave čije djelovanje utječe na kretanje hrvatskog izvoza i daje potporu nastupu hrvatskih tvrtki u inozemstvu, te prezentaciji investicijskih projekata u inozemstvu, uz jasnu podjelu nadležnosti i odgovornosti;

• predlaže Savjetu Povjerenstva zakonska i druga rješenja potpore izvozu i nastupu hrvatskih tvrtki u inozemstvu.

Koordinator Povjerenstva je predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Članovi Povjerenstva su predstavnici sljedećih institucija – Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, Ministarstva mora,  prometa i infrastrukture, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva znanosti i obrazovanja, savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo, predsjednik uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost, predsjednik uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, predsjednik upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, izvršni direktor Sektora za istraživanje i statistiku Hrvatske narodne banke, potpredsjednik za gospodarstvo, međunarodne i EU poslove Hrvatske gospodarske komore, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, predsjednik Hrvatskih izvoznika i ravnatelj Ekonomskog instituta Zagreb, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Savjet Povjerenstva, koji čine članovi Vlade iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,  Ministarstva financija, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva poljoprivrede, daje strateško usmjerenje radu Povjerenstva, razmatra prijedloge Povjerenstva za zakonskim i drugim rješenjima u području izvozne politike te ih predlaže Vladi RH, predlaže Vladi RH politiku poticanja stranih investicija.

Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva započelo je s radom 22. listopada 2013. kada je održana prva sjednica. Povjerenstvo je do sada održalo devet sjednica.

Cilj Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva je aktivno doprinijeti povećanju vrijednosti izvoza, povećanju broja izvoznika, smanjenju vanjskotrgovinskog deficita, unaprjeđenju strukture hrvatskog izvoza, jačanju pozicije tvrtki na postojećim i izlasku na nova, posebice brzorastuća tržišta, te unaprjeđenju položaja Republike Hrvatske u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni.