Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  4. srpnja 2013. godine uspostavila Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva.

Glavne zadaće Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva su:

  • temeljem uske međuresorne suradnje i konzultacija s poslovnom zajednicom identificira ključne odrednice politike jačanja hrvatskog izvoza i nastupa hrvatskih kompanija u inozemstvu, predlaže odgovarajuće provedbene mjere te prati njihovu provedbu;
  • koordinira planove i aktivnosti svih tijela državne uprave čije djelovanje utječe na kretanje hrvatskog izvoza i daje potporu nastupu hrvatskih kompanija u inozemstvu, te prezentaciji investicijskih projekata u inozemstvu, uz jasnu podjelu nadležnosti i odgovornosti;
  • predlaže Savjetu Povjerenstva zakonska i druga rješenja potpore izvozu i nastupu hrvatskih kompanija u inozemstvu.

Koordinator Povjerenstva je zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova. Članovi Povjerenstva su predstavnici 19 institucija – zamjenik ministra gospodarstva, zamjenik ministra poduzetništva i obrta, zamjenik ministra financija, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, zamjenik ministra prometa, pomorstva i infrastrukture, zamjenik ministra turizma, zamjenik ministra poljoprivrede, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske za gospodarstvo, predsjednik uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost, predsjednik uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, predsjednik upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, izvršni direktor Sektora za istraživanje i statistiku Hrvatske narodne banke, potpredsjednik za gospodarstvo, međunarodne i EU poslove Hrvatske gospodarske komore, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, predsjednik Hrvatskih izvoznika i ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb. Pridruženi član Povjerenstva je ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Savjet Povjerenstva, koji čine prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i ministar regionalnog razvoja i fondova EU, ministar financija, ministar gospodarstva, ministar poduzetništva i obrta te ministar poljoprivrede, daje strateško usmjerenje i smjernice radu Povjerenstva, razmatra prijedloge Povjerenstva za zakonskim i drugim rješenjima u području izvozne politike te ih predlaže Vladi RH, predlaže Vladi RH politiku poticanja stranih investicija.

Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva započelo je s radom 22. listopada 2013. kada je održana prva sjednica. Povjerenstvo je do sada održalo sedam sjednica.

Vlada RH zadužila je Povjerenstvo za pripremu Akcijskog plana podrške hrvatskom izvozu za razdoblje 2014.-2015., kojim bi se svi relevantni resursi države - Vlade i njezinih partnera poslovnih udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski izvoznici), akademskih institucija i ostalih - stavili u funkciju podrške hrvatskim izvoznicima.

Nakon višemjesečnih savjetovanja i kontakata s poslovnom zajednicom, razmatranja zahtjeva i potreba hrvatskih izvoznika, te prikupljanja doprinosa svih članova Povjerenstva, razrađen je niz aktivnosti i mjera koje čine ostvariv plan podrške izvoznicima u svim fazama izvoza. Povjerenstvo za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva kroz izradu i provedbu Akcijskog plana želi hrvatskim izvoznicima pružiti kvalitetnu i kontinuiranu institucionalnu podršku, koja će značajno doprinijeti uspješnosti njihovog poslovanja na međunarodnom tržištu.

Akcijski plan podrške izvozu 2014. - 2015.  je na sjednici održanoj 17. travnja 2014. godine odobrio Savjet Povjerenstva Vlade za internacionalizaciju hrvatskoga gospodarstva. Vlada RH je na sjednici održanoj 8. svibnja 2014. godine usvojila Akcijski plan podrške izvozu za razdoblje 2014. - 2015.

Svrha Akcijskog plana je izgradnja sustava kvalitetne i trajne podrške Vlade izvoznicima u svim fazama izvoza - od razvoja proizvoda, financiranja, edukacije i rušenja administrativnih barijera u zemlji - sve do potpore u inozemstvu. Akcijski plan predstavlja platformu praktične podrške izvoznicima u formi 13 aktivnosti i 41 mjere, a izrađen je temeljem izravnih zahtjeva hrvatskih izvoznika i poslovnih udruženja, prikupljanih kroz višemjesečna savjetovanja i opširnu Anketu Hrvatskih izvoznika provedenu u ovu svrhu.

Akcijski plan sadrži:

  • Usluge za izvoznike (informiranje, umrežavanje, edukaciju, savjetovanje izvoznika, podršku nastupima u inozemstvu)
  • Aktivnosti za povećanje konkurentnosti (olakšavanje financiranja izvoza, izrada prikladnih i održivih modela fiskalne podrške jačanju sektora izvoza, stavljanje naglaska na strateška izvozna tržišta i strateške izvozne grane, poticanje promjene strukture izvoza)
  • Ostale aktivnosti (unapređenje statistike o trgovinskoj razmjeni roba i usluga i njezinu dostupnost, olakšavanje izvoznicima stjecanje referenci u zemlji, proširivanje djelovanja gospodarske diplomacije, ukidanje administrativnih prepreka)

Pored aktivnosti i mjera Akcijski plan podrške izvozu 2014. - 2015. sadrži i detaljan prikaz nadležnih institucija odgovornih za njegovu provedbu, planirane rokove provedbe kao i potrebna financijska sredstva.

Cilj Akcijskog plana je aktivno doprinijeti povećanju vrijednosti izvoza, povećanju broja izvoznika, smanjenju vanjskotrgovinskog deficita, unaprjeđenju strukture hrvatskog izvoza, jačanju pozicije tvrtki na postojećim i izlasku na nova, posebice brzorastuća tržišta, te unaprjeđenju položaja Republike Hrvatske u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni.