Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Toronto, 23. veljače 2018.

The Outdoor Adventure Show Toronto, 23. – 25. veljače 2018. godine, Toronto, Kanada

U Torontu će se od 23 do 25. veljače 2018 godine održati The Outdoor Adventure Show Toronto, najveća kanadska izložba namijenjena sportu i turizmu, putovanju i slobodnom vremenu, kampingu

Organizator: National Event Management Inc.

260 Town Centre Blvd, Suite 102

L3R8H8 Markham, Canada

Tel: +1 (9)05 4772677

Fax: +1 (9)05 4777872

www.nationalevent.com

Više na www.outdooradventureshow.ca