Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Kish, 12. studenog 2017.

''Iran 6th International Biennial Conference on UltraFine Grained and Nano-Structured Materials'', 12. i 13. studenog 2017. godine, Kish, Iran

Na iranskom otoku Kish u Perzijskom zaljevu će se 12. i 13. studenog 2017. godine održati konferencija 6th International Conference on ultrafine grained and nanostructured materials (UFGNSM2017) a osnovna tema konferencije je “Environment-Friendly Materials for Sustainable Development”. Organizator konferencije je Center of Excellence for high-performance Materials, School of Metallurgy and Materials, College of Engineering, University of Tehran u suradnji sa sveučilištem Trento iz Italije.

Teme konferencije, između ostalih, su:

• novi postupci za proizvodnju ultrafinih zrnatihe i nanostrukturiranih materijala,

• svojstva ultrafinih zrnatih i nanostrukturiranih materijala,

• karakteristike ultrafinih žitarica i nanostruktura,

• simulacija i modeliranje nanomaterijala,

• obrada nanočestica,

• kontrola nanostruktura,

• nanokompoziti,

• nanoelektronički i magnetski materijali,

• nanotehnologija i obrazovanje,

Kontakt: Email: ufgnsm17@ut.ac.ir, Tel: +98-21-61114065, Fax: +98-21-88006076    

 

Više informacija na: https://ufgnsm17.ut.ac.ir/