Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

TEHERAN, 15. kolovoza 2019.

''18th International exhibition of poultry, livestock and related industries - IRANPLEX 2019'', 15. – 18. kolovoza 2019. godine, Teheran, Iran

U Teheranu će se od 15. do 18. kolovoza 2019. godine održati sajam '' IRANPLEX 2019'' na kojem će se predstaviti proizvođači opreme za peradarstvo i stočarstvo te drugih povezanih sektora.

Sajam se održava u međunarodnom sajamskom centru u Teheranu (Tehran International Permanent Fairground).

Više informacija:

Milad Mobtaker Shargh Co.

Tel:  +98 21 44448216

Fax:  +98 21 44448216

E-mail:  sales@miladgroup.net

Web:   www.miladgroup.net