Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

GRAČANICA, 16. travnja 2019.

„GRAPOS - EXPO 2019“, 16. - 19. travnja 2019., Gračanica, Bosna i Hercegovina

Međunarodni sajam poduzetništva i obrta širokog spektra te razvojno-obrazovnog usmjerenja „GRAPOS - EXPO 2019“ održavat će se od 16. do 19. travnja 2019. godine u Gračanici. Riječ je o sajmu postignuća proizvodnog i uslužnog poduzetništva i obrta, starih i umjetničkih zanata te kvalitetnih uvjeta iz okruženja koji doprinose razvoju poduzetništva i obrta.

Kontakt:

telefon/faks: 00 387 35 783 040 i 783 042

Više pojedinosti na:

www.graposexpo.com/

info@graposexpo.com

prijava@graposexpo.com