Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

PROZOR-RAMA, 17. rujna 2018.

„Dani šljive“, 17. – 18. rujna 2018., Prozor-Rama, Bosna i Hercegovina

Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani šljive“ održavat će se od 17. do 18. rujna 2018. godine u općini Prozor-Rama (Kulturno-športski centar Prozor– Rama), u organizaciji same općine.

Kontakt:

Telefon/faks: 00 387 771 912, 00 387 771 342

E-mail: razvoj@prozor-rama.org

Više pojedinosti: www.prozor-rama.org