Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

WINTERTHUR, 27. ožujka 2020.

„cucina e tavola“, 27. - 29. ožujka 2020., Winterthur, Švicarska

Sajam gastronomije „cucina e tavola“ održavat će se od 27. do 29. ožujka 2020. godine u Winterthuru. Sajam je otvoren za široku publiku a organizator sajma je Interart&Touristik AG.

Kontakt:

telefon: +41 (0)52 2128505

faks: +41 (0)52 2128507

e-mail:info@cucina-e-tavola.ch
web: www.cucina-e-tavola.ch