Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

VERONA, 11. listopada 2019.

„ArtVerona“, 11. - 13. listopada 2019., Verona, Italija

Godišnji sajam „ArtVerona“ održavat će se od 11. do 13. listopada 2019. godine na Veronafiere u Veroni. Na sajmu će biti zastupljena razna umjetnička područja i različiti artefakti: slike, skulpture, crteži, grafike, keramika, fotografije, video, instalacije.

Tajništvo organizacije: VERONAFIERE

Adresa:  VIALE DEL LAVORO, 8 VERONA (VR)

Telefon: +39 045 8298111

Faks: +39 045 8298288

E-mail: info@veronafiere.it

Više pojedinosti na:

www.artverona.it

www.veronafiere.it