Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Sofija, 29. studenog 2016.

“Međunarodni kongres svjetskih civilizacija i kreativnog turizma“, 29. studenog - 01. prosinca 2016., Sofija, Bugarska

Međunarodni kongres svjetskih civilizacija i kreativnog turizma održat će se u Sofiji od 29. studenog do 1. prosinca 2016. godine. Kongres će se održati u novom sofijskom Znanstvenom i tehnološkom parku koji nosi ime Sofia Tech Park u središnjoj konferencijskoj dvorani John Atanassoff.

Glavni organizatori Međunarodnog kongresa svjetskih civilizacija i kreativnog turizma su Ministarstvo turizma Republike Bugarske i Svjetska turistička organizacija. Domaćini će na Kongresu okupiti ministre turizma 157 članica Svjetske turističke organizacije, ključne predstavnike javnog i privatnog turističkog sektora, znanstvene i akademske zajednice koje su aktivne u turizmu te predstavnike novih kreativnih turističkih industrija.

Kongres će omogućit njegovim sudionicima raspravu o uspješnoj praksi u povezivanju inovativnog pristupa i ostvarivanju sinergijskog učinka između modernog turizma i starih svjetskih civilizacija. U okviru skupa održat će se ministarski sastanak kojim će predsjedati glavni tajnik UN-ove Svjetske turističke organizacije Taleb Rifai.

Više informacija na:

http://www.tourism.government.bg/en/pages/international-congress-world-civilizations-and-modern-tourism