Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

VAŽNA OBAVIJEST


Nakon stupanja na snagu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/670 (3) kojom se regulira izdavanje Isprave o nadzoru za uvoz čelika primljene su određene primjedbe gospodarskih subjekata i nacionalnih nadležnih tijela te je ista izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2017/1092 оd 20. lipnja 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2016/670 o uvođenju prethodnog nadzora Unije uvoza određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja, a koja stupa na snagu 11. srpnja 2017. 
Izmijenjenu Uredbu moguće je naći na slijedećoj poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1092
&qid=1499348699587&from=EN


Što se tiče izdavanja Isprava o nadzoru najvažnija promjena odnosi se na nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj. Od dana stupanja na snagu nove Uredbe, 11. srpnja 2017. nadležno tijelo postaje Ministarstvo financija – Carinska uprava. Isprave izdane prije 11. srpnja 2017. od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova vrijede do roka navedenog na njima. Informacije vezane uz postupak podnošenja zahtjeva, potrebnim ispravama za izdavanje isprava o nadzoru, obuhvaćenim proizvodima i izuzećima od podnošenja isprave te informacije vezane uz carinsko postupanje objavljene su na web stranicama Carinske uprave: Carinska uprava - Uvoz proizvoda od željeza ili čelika 

Zahtjevi za izdavanje isprave kao i  sva pitanja vezana uz postupanje pri uvoz proizvoda od željeza ili čelika od 11. srpnja 2017. upućuju se na adresu elektroničke pošte: nadzorne.isprave@carina.hr

VAŽNA NAPOMENA:  Carinska uprava će uz SVAKI Zahtjev za izdavanje Isprave o nadzoru, osim standardne prateće dokumentacije tražiti da se dostavi i potvrda o proizvodnji (dosada je bilo potrebno dostaviti u slučajevima kada roba nije kupljena izravno u zemlji proizvodnje).
 

Zeljezo i čelik

Uvoz čelika i željeza iz trećih zemalja u EU

Europska komisija je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/670 оd 28. travnja 2016. o uvođenju prethodnog nadzora Unije uvoza određenih proizvoda od željeza ili čelika podrijetlom iz određenih trećih zemalja utvrdila da je na uvoz određenih proizvoda od čelika potrebno primijeniti prethodni nadzor Unije radi prikupljanja temeljitih statističkih podataka kojima bi se omogućila brza analiza kretanja uvoza iz svih trećih zemalja (osim iz zemalja Europskoga gospodarskog prostora Norveške, Islanda i Liechtensteina).

Sukladno odredbi članka 2.(2) Provedbene uredbe Komisije izdavanje Isprava o nadzoru započet će 30. svibnja 2016. godine.


Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj za predaju zahtjeva za izdavanje Isprave o nadzoru za uvoz čelika iz trećih zemalja.

Obrazac
Zahtjev za izdavanje Isprave o nadzoru za uvoz čelika

Dostava dokumenata

  • ispunjeni obrazac šalje se u EXCEL formatu MVEP-u na sljedeću adresu elektroničke pošte: uvozne.dozvole@mvep.hr
  • potpisani (potpis i ime i prezime velikim slovima)  obrazac dostavlja se POŠTOM (s ostalom dokumentacijom) MVEP-u na sljedeću adresu:

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Odjel za dozvole
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb,
 

Ostala dokumentacija koja se dostavlja poštom s ovjerenim obrascem Zahtjeva

  • Komercijalne isprave o namjeri uvoza, kao što je primjerak kupoprodajnog ugovora ili predračuna
  • Uvoznik na zahtjev predočava potvrdu o proizvodnji, koju je izdala čeličana koja je robu proizvela, primjerice u slučajevima kada roba nije kupljena izravno u zemlji proizvodnje

NAPOMENA: Pravilno ispunjeni i ovjereni Zahtjev s pratećom dokumentacijom mora biti dostavljen poštom kako bi se u propisanom roku izdala Isprava o nadzoru s vremenom valjanosti od četiri (4) mjeseca (nakon čega se može produžiti za još četiri mjeseca).

 

Više informacija
EU regulativa o uvozu željeza i čelika:

 

Česta pitanja i odgovori