Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Zakoni i podzakonski akti

EU REGULATIVA

Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

Izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009, izvoznicima je omogućena primjena pet novih Općih izvoznih dozvola Europske unije u okviru Uredbe (EU) 1232/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenog 2011. o izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. kojom se utvrđuje režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2420 оd 12. listopada 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

Uredbom (EU) br. 599/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom Komisiji se delegira ovlast kojom se osigurava redovito i pravodobno ažuriranje zajedničkog popisa robe s dvojnom namjenom u skladu s dužnostima i obvezama koje su preuzele države članice u okviru međunarodnih režima za kontrolu izvoza

Izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009, donesen je novi Popis robe dvojne namjene u okviru Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2268 od 26. rujna 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br.428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2268 od 26. rujna 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br.428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvozna, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom  

ZAKONI

  1. Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (NN 80/11 i 68/2013). 

PODZAKONSKI AKTI

  • Pravilnik o obrascima zahtjeva za robu s dvojnom namjenom  (NN  44/14 i 20/17)
  • Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom  (NN 44/14 i 20/17)