Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Obrazac zahtjeva

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje podnosi se u sadržaju i obliku sukladno obrascima propisanim Uredbom o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (NN 100/2013).

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće:

  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u korist Državnog proračuna u iznosu 125,00 kuna (žiro-račun broj: 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj odobrenja: 5002-748-OIB).

Podnositelj zahtjeva dužan je, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dostaviti sve relevantne podatke o aktivnostima za koje je potrebno odobrenje te podatke u skladu sa zahtjevima iz Uredbe o izvozu i uvozu  robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (NN 100/2013).

Ovdje možete preuzeti navedeni zahtjev u elektronskom obliku: