Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Roba koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne i mučenje

Na razini Europske unije, područje nadzora robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, provodi se na temelju Uredbe (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Uz promicanje poštivanja ljudskog života i temeljnih ljudskih prava, ova pravila trebala bi osigurati da gospodarski subjekti nemaju nikakve koristi od trgovine koja promiče ili na drugi način omogućava provođenje politike koja podržava smrtnu kaznu ili mučenje i ostalo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje.

Uredbom (EZ) br. 1236/2005 uvodi se zabrana izvoza robe koja nema praktičnu uporabu, osim za izvršenje smrtne kazne, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje i kontrola izvoza određene robe koja se može koristiti u te svrhe. Uredba promiče temeljna prava i načela navedena u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, posebno poštovanje i zaštitu ljudskog dostojanstva, pravo na život i zabranu mučenja i neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Iako je Uredba (EZ) 1236/2005 direktno primjenjiva u svim državama članicama Europske unije, Europska unija ovlastila je države članice da nacionalnim propisima utvrde nadležna tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora, te propišu kaznene odredbe, kako bi se osigurala njihova učinkovita provedba.
Sukladno tome, Vlada Republike Hrvatske u srpnju 2013. donijela je Uredbu o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (Narodne novine, br. 100/2013).Predmetnom Uredbom propisan je oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne ili uvozne dozvole, postupak izdavanja, izmjena i dopuna ili oduzimanja izvozne ili uvozne dozvole, te nadzor za takvu robu koji obavlja Ministarstvo financija – Carinska uprava. Kaznene odredbe propisane su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini („Narodne novine“, br. 68/2013).

Zbog uočenih nedostataka u Uredbi 1236/2005 koja je i dalje dozvoljavala trgovinu ili brokering i reklamu robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, Europski parlament i Vijeće EU donijeli su izmjene Uredbe koje su stupile na snagu 16. prosinca 2016.

Izmjene uključuju zabranu prodaje ili kupovine (online i offline) usluga reklamiranja za robu koja nema drugu upotrebnu vrijednost osim izvršavanja smrtne kazne ili mučenja (električne stolice, automatski sustavi za ubrizgavanje, vijci za stiskanje palčeva). Zabrana će se odnositi i na izložbe i sajmove unutar EU-a gdje su zakonske rupe dosada dopuštale reklamiranje i izlaganje određenih proizvoda (palice sa šiljcima, lisice za palčeve i štitovi sa šiljcima) usprkos zabrani izvoza. Izmjenama Uredbe zabranjen je svaki provoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršavanje smrtne kazne ili mučenja kao i usluge brokeringa i pružanje ili nuđenje osposobljavanja za korištenje takve robe.

Kako bi Unija što prije reagirala u slučaju da dođe do razvoja nove robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje te ako postoji jasan i neposredan rizik da će se ta roba koristiti u svrhe koje podrazumijevaju takva kršenja ljudskih prava, u izmjene je ugrađena neodgodiva primjena odgovarajućeg akta Komisije kad za to postoje krajnje hitni razlozi.