Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/568 оd 23. travnja 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda

Od izbijanja epidemiološke krize koju je prouzročio koronavirus SARS-Co-2, s njim povezana bolest, covid-19, brzo se širi cijelim svijetom te se pojavila i na području Unije. Zbog toga je znatno porasla potreba za osobnom zaštitnom opremom. S obzirom na bit te opreme i hitnost okolnosti ta je oprema osnovni proizvod jer je nužna za sprečavanje daljnjeg širenja bolesti i zaštitu zdravlja medicinskog osoblja koje liječi zaražene pacijente.

Izvoz određenih količina tih proizvoda može se odobriti u posebnim okolnostimakao pomoć trećim zemljama, ovisno o potrebama država članica.

Uredba je stupila na snagu 26. travnja 2020. i primjenjuje se na razdoblje od trideset dana. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Za izvoz iz Unije osobne zaštitne opreme, neovisno o tome potječe li iz Unije, nužno je odobrenje za izvoz u skladu s propisanim obrascem. Odobrenje izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Poveznica:  Provedbene uredba Komisije (EU) 2020/568 od 23. travnja 2020. o uvođenju predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda

U svrhu izdavanja Odobrenja za izvoz potrebno je dostaviti na mail adresu kontrola.izvoza@mvep.hr slijedeće:

  • Obrazac zahtjeva  za izdavanje odobrenja za izvoz u excel formatu koji možete preuzeti na slijedećoj poveznici
  • Potpisani i poštambiljani obrazac (iz prethodne točke) u pdf, jpg, gif ili nekom drugom slikovnom formatu

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za izvoz osobne zaštitne opreme podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

  • izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora sklopljenog s tvrtkom koja uvozi robu, odnosno predračun ili narudžbu,
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi u korist Državnog proračuna u iznosu 85,00 kuna (žiro-račun broj: 1001005-1863000160, model: 64, poziv na broj odobrenja: 5002-748-OIB) temeljem Zakona o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, tarifni broj 23 (NN 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) – (Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe)
  • svaku dokumentaciju koja bi ukazivala da se radi o izvozu koji udovoljava nekoj od okolnosti iz čl. 3. st. 3. (Uredba (EU) 2020/568), a koji bi pomogli u odlučivanju u izdavanju odobrenja