Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/111 O UVOĐENJU OBVEZE PREDOČENJA ODOBRENJA U SLUČAJU IZVOZA ODREĐENIH PROIZVODA

Europska komisija je 30. siječnja 2021. donijela Provedbenu uredbu Komisije  o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda (OJ 2021/111) koja je izravno primjenjiva u svim državama članicama.

Koronavirus se i dalje brzo širi u Uniji i ima ozbiljne posljedice na javno zdravlje, gospodarstvo i društvo te trajno rješenje ovisi o primjeni učinkovitog i sigurnog cjepiva protiv bolesti COVID 19. U okviru strategije za cjepiva Europska komisija je financirala i osigurala proizvodnju dovoljne količine cjepiva u Uniji te je u ime država članica sklopila ugovore s pojedinačnim proizvođačima cjepiva.

Kako bi se riješila kritična situacija i osigurala transparentnost Europska komisija je poduzela mjere ograničenog trajanja i donijela privremenu mjeru kojom se izvoz cjepiva u treće zemlje uvjetuje odobrenjem, neovisno o njihovoj ambalaži i aktivnim tvarima uključujući banke matičnih stanica i banke radnih stanica koje se koriste za proizvodnju takvih cjepiva, a navedene su u Prilogu II. Provedbene uredbe.

Izuzeća od primjene Provedbene uredbe Komisije 2021/111 navedena su u članku 1. stavak 5. iste.

Odobrenje za izvoz izdaje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/111 o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda koja je izravno primjenjiva u svim državama članicama (NN 14/2021), uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstvo zdravstva.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za izvoz možete preuzeti na slijedećoj poveznici: Zahtjev.

Sve upite i zahtjeve molimo slati na kontrola.izvoza@mvep.hr.