Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Na stranicama Europske Komisije Due Dilligence Ready možete pronaći smjernice koje pomažu tvrtkama da odgovorno nabavljaju minerale i metale i ako je primjenjivo udovoljavaju regulatornim zahtjevima, uključujući novu uredbu EU-a o konfliktnim mineralima koja stupa na snagu 1. siječnja 2021.

UREDBA (EU) 2017/821 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. svibnja 2017. O UTVRĐIVANJU OBVEZA DUŽNE PAŽNJE U LANCU OPSKRBE ZA UVOZNIKE UNIJE KOJI UVOZE KOSITAR, TANTAL I VOLFRAM, NJIHOVE RUDE I ZLATO PODRIJETLOM IZ SUKOBIMA POGOĐENIH I VISOKORIZIČNIH PODRUČJA

Europski parlament usvojio je 16. ožujka 2017.g. velikom većinom glasova Uredbu o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude, i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Uredba je objavljena u Službenom glasniku EU-a 19. svibnja 2017.g. te je stupila na snagu 8. lipnja 2017.g. Prema čl.20 st.2 ova Uredba primjenjuje se od 9. srpnja 2017.g., osim odredaba navedenih u čl.20 st.3 koji se odnose na obveze uvoznika ovih minerala i metala, a koje se primjenjuju od 1. siječnja 2021.g.

ZAŠTO JE DONESENA UREDBA (EU) 2017/821?

Ovom Uredbom se želi spriječiti da oružane skupine u područjima pogođenima sukobima i visokorizičnim područjima ostvaruju financijsku korist od protuzakonite eksploatacije i trgovine kositrom, tantalom, volframom, njihovim rudama i zlatom za kojima postoji velika potražnja u svijetu budući da se koriste u mnogim proizvodima visoke tehnologije. Isto tako, nadzorom lanca opskrbe ovim mineralima i rudama žele se spriječiti teška kršenja ljudskih prava lokalnog stanovništva, poput korištenja dječjeg rada, nasilja nad ženama, nestanak ljudi, prisilna raseljavanja i sl., koje nad njima vrše naoružane skupine.

Sukladno čl.14 st.1 Uredbe (EU) 2017/821, Europska komisija je objavila Preporuke Komisije (EU) 2018/1149 od 10. kolovoza 2018. o neobvezujućim smjernicama za utvrđivanje sukobima pogođenih i visokorizičnih područja i drugih rizika u lancu opskrbe u skladu s Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća za gospodarske subjekte u kojima se objašnjava kako najbolje primjenjivati kriterije za identificiranje sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.

Više o Uredbi (EU) 2017/821 možete pročitati na: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/

ŠTO UREDBA DONOSI?

Svi uvoznici kositra, tantala, volframa i zlata, osim onih najmanjih, morat će provoditi provjere dužne pažnje (due diligence) svojeg lanca opskrbe. Samo sitni uvoznici poput zubara i malih i srednjih obrtnika i poduzetnika bit će izuzeti od ove Uredbe kako ne bi bili preopterećeni administrativnim teretom s obzirom na male količine koje koriste u svojim djelatnostima. Reciklirani metali i zalihe nabavljene prije 1. veljače 2013.g. također su izuzeti od ove regulative.

Kako bi se utvrdilo podliježe li uvoznik obvezi dužne pažnje, popis minerala i metala obuhvaćenih iz područja primjene ove Uredbe s količinskim pragovima bit će sastavni dio Uredbe. Količinski pragovi odgovarat će najmanje 95% ukupne godišnje količine uvoza u Unije za svaku pojedinu tarifnu oznaku, a informacije o količini uvoza, na temelju koji se donose količinski pragovi, dostavljaju države članice.

Uvoznici neće morati sami provoditi obvezu dužne pažnje u slučajevima kad imaju čvrste dokaze da se talionice i rafinerije u njihovom lancu opskrbe pridržavaju Uredbe ili ako pokažu da su njihovi izvori na Popisu odgovornih talionica i rafinerija, koji će također biti sastavni dio ove Uredbe.

KAKO PROVODITI PROVJERE DUŽNE PAŽNJE?

Prema čl.4 st.b Uredbe (EU) 2017/821 uvoznici Unije koji uvoze minerale ili metale „u svoju politiku lanca opskrbe ugrađuju norme prema kojima se u lancu opskrbe treba provoditi dužna pažnja u skladu s normama utvrđenima u politici uzornog lanca opskrbe iz Priloga II. Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji“ : http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157251.pdf  (Prilog II se nalazi na str.20-24) u kojem se navodi 5 koraka za utvrđivanje obveza dužne pažnje u lancu opskrbe:

1) Uspostaviti snažan sustav upravljanja tvrtkom (odgovara čl.4 Uredbe (EU) 2017/821)
2) Identificirati i procijeniti rizike u lancu opskrbe (čl.5)
3) Izraditi i provesti strategiju odgovora na identificirane rizike (čl.5)
4) Provesti neovisnu reviziju dužne pažnje identificiranih rizika lancu opskrbe od treće strane (čl.6)
5) Izvještavati o obvezama dužne pažnje u lancu opskrbe (čl.7)

Za detaljniju razradu ovih pet koraka može se konzultirati OECD-ov vodič „Due Diligence Guidance: towards conflict-free mineral supply chains“: http://www.oecd.org/daf/inv/mne/EasytoUseGuide_English.pdf

NADLEŽNO TIJELO ZA PROVEDBU UREDBE (EU) 2017/821

Svaka država članica odredit će nadležno tijelo koje će naknadnim provjerama (ex post) utvrđivati poštuju li tvrtke odredbe ove Uredbe. Države članice također su nadležne za određivanje korektivnih radnji u slučaju nepoštivanje odredbi ove Uredbe. Europska komisija će, s druge strane, biti odgovorna za praćenje i izvještavanje EP-a i Vijeća o provođenju ove Uredbe dvije godine nakon stupanja na snagu, a nakon toga svake tri godine.