Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

UREDBA O UTVRĐIVANJU OBVEZA DUŽNE PAŽNJE U LANCU OPSKRBE ZA UVOZNIKE UNIJE KOJI UVOZE KOSITAR, TANTAL I VOLFRAM, NJIHOVE RUDE I ZLATO PODRIJETLOM IZ SUKOBIMA POGOĐENIH I VISOKORIZIČNIH PODRUČJA

Europski parlament usvojio je 16. ožujka 2017.g. velikom većinom glasova Uredbu o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude, i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja. Uredba će biti usvojena na Europskom vijeću 3. travnja 2017.g., nakon čega će biti objavljena u Službenom listu EU. Uredba stupa na snagu dvadeseti dan od objave što se očekuje krajem travnja ili tijekom svibnja.

Ovom Uredbom se želi spriječiti da oružane skupine u područjima pogođenima sukobima ostvaruju financijsku korist od protuzakonite eksploatacije i trgovine kositrom, tantalom, volframom, njihovim rudama i zlatom za kojima postoji velika potražnja u svijetu budući da se koriste u mnogim proizvodima visoke tehnologije od automobilske i avionske industrije do rasvjete, nakita,  industrijskih strojeva i alata, od pametnih telefona do opreme za zavarivanje.

Isto tako, nadzorom  lanca opskrbe ovim mineralima i rudama žele se spriječiti teška kršenja ljudskih prava  lokalnog stanovništva, poput korištenja dječjeg rada, nasilja nad ženama, nestanak ljudi, prisilna raseljavanja i sl., koje nad njima vrše naoružane skupine najviše na teritoriju DR Konga i područja Velikih jezera, ali i na bilo kojem drugom području na svijetu.

ŠTO UREDBA DONOSI?

Svi uvoznici kositra, tantala, volframa i zlata, osim onih najmanjih, morat će provoditi provjere dužne pažnje (due diligence) svojeg lanca opskrbe. Samo sitni uvoznici poput zubara i malih i srednjih obrtnika i poduzetnika bit će izuzeti od ove Uredbe kako ne bi bili preopterećeni administrativnim teretom s obzirom na male količine koje koriste u svojim djelatnostima. Reciklirani metali i zalihe nabavljene prije 1. veljače 2013.g. također su izuzeti od ove regulative.  

Kako bi se utvrdilo podliježe li uvoznik obvezi dužne pažnje, popis minerala i metala obuhvaćenih iz područja primjene ove Uredbe s količinskim pragovima bit će sastavni dio Uredbe. Količinski pragovi odgovarat će najmanje 95% ukupne godišnje količine uvoza u Unije za svaku pojedinu tarifnu oznaku,  a informacije o količini uvoza, na temelju koji se donose količinski pragovi, dostavljaju države članice.

Uvoznici neće morati sami provoditi obvezu dužne pažnje u slučajevima kad imaju čvrste dokaze da se talionice i rafinerije u njihovom lancu opskrbe pridržavaju Uredbe ili ako pokažu da su njihovi izvori na Popisu odgovornih talionica i rafinerija, koji će također biti sastavni dio ove Uredbe.

Provjere dužne pažnje temeljit će se na OECD-ovim smjernicama objavljenima 2014. godine, a svaka država članica odredit će nadležno tijelo koje će naknadnim provjerama (ex post) utvrđivati poštuju li tvrtke odredbe ove Uredbe. Države članice također su nadležne za određivanje korektivnih radnji u slučaju nepoštivanje odredbi ove Uredbe. Europska komisija će, s druge strane, biti odgovorna za praćenje i izvještavanje EP-a i Vijeća o provođenju ove Uredbe dvije godine nakon stupanja na snagu, a  nakon toga svake tri godine.