Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

24.07.2019.

MAĐARSKA - Pecs: Medicinske naprave

Sveučilište u Pečuhu objavilo je natječaj za nabavu medicinskih naprava, u sklopu programa

'Moderni gradovi', za potrebe Anesteziološkog Instituta i Instituta za intenzivnu terapiju pri

Sveučilištu u Pečuhu.

Rok za dostavu ponuda: 10. rujna 2019.

Molimo zainteresirane hrvatske tvrtke da za daljnje informacije o natječaju kontaktiraju gospodina Nevena Marčića u Generalni konzulat RH u Pečuhu na e-mail: neven.marcic@mvep.hr.