Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

16.08.2016.

MAĐARSKA – nabava prirodnog plina

Lokalna samouprava raspisala je javni natječaj za nabavu prirodnog plina za više naručitelja. 

Rok za dostavu ponuda je: 12. rujna 2016. godine.

Molimo zainteresirane hrvatske tvrtke da za daljnje informacije o natječaju kontaktiraju gospođu

Dinku Franulić u Generalni konzulat RH u Pečuhu na e-mail: Dinka.Franulic@mvep.hr