Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

26.07.2019.

CRNA GORA - Javna nabava usluga licenciranja Microsoft softverskih proizvoda

Središnja banka Crne Gore, raspisala je dana 25. srpnja 2019. godine otvoreni postupak javne nabave usluga licenciranja Microsoft softverskih proizvoda po modelu licenciranja Microsoft Enterprise Agreement (EA), u svemu prema specifikaciji u natječajnoj dokumentaciji.

Procijenjena vrijednost predmeta javne nabave s uračunatim PDV-om ukupno iznosi 95.000,00 Eura.

Ponude se mogu predati svaki radni dan od 08:00 - 16:00 sati, zaključno s danom 10. rujna 2019. godine do 12:00 sati, neposrednom predajom na arhivi Naručitelja ili preporučenom pošiljkom na adresu Naručitelja.

Vrijednost: 95.000,00 EUR

Kontakt: Zoran Vujošević, telefon: + 382 20 403 268, e-mail: zoran.vujosevic@cbcg.me

Link: http://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?id=126223&type=InvitationPublicProcure

Rok: do 10. rujna 2019.

Molimo zainteresirane hrvatske tvrtke da za daljnje informacije o natječaju kontaktiraju gospođu Ivu Ivanić-Pavković u Veleposlanstvo RH u Podgorici na e-mail: Iva.Ivanic-Pavkovic@mvep.hr